Όνομα

Επώνυμο

Email

Πανεπιστήμιο

Σχολή/Τμήμα

Κύκλος Σπουδών

Εάν Επιλέξατε Προπτυχιακό Κύκλο Σπουδών, Ενημερώστε μας για το έτος φοίτησης σας

Προτεινόμενο Θέμα Εισήγησης

Περίληψη Εισήγησης - Abstract (Έως 400 Λέξεις)