Συνέδριο Mare Nostrum

21, 22 και 23 Μαΐου 2021


Υπεύθυνοι Διοργάνωσης

Συντονιστική Επιτροπή

 

To Κέντρο Μελέτης Μεσογειακής – μεσανατολικής Πολιτικής και πολιτισμού (ΚΕ.Μ.ΜΕ.Π.) λειτουργεί στο πλαίσιο του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών (ΤΜΣ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το ΚΕ.Μ.ΜΕ.Π. φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο κατανόησης, ανάλυσης και σύνθεσης των όσων συμβαίνουν στην περιοχή της Μεσογείου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Πρόκειται για περιοχές με πλούσια Ιστορία, που απετέλεσαν την κοιτίδα του ανθρώπινου πολιτισμού και τον χώρο ανάπτυξης του. Όμως, η Μεσόγειος και ευρύτερη Μέση Ανατολή δεν παρουσιάζουν μόνο ιστορικό ενδιαφέρον. Αντίθετα, συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος λόγω της γεωπολιτικής, γεωοικονομικής, γεωστρατηγικής και γεωπολιτισμικής τους σημασίας..

Σήμερα στην Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή απαντώνται όλα τα σύγχρονα προβλήματα, όλες οι προκλήσεις και κάθε είδους δυναμική, που απορρέει από αντιθετικά διακυβεύματα, από ανοικτές περιφερειακές συγκρούσεις που επισωρεύονται, από ασύμμετρες απειλές, από την δράση των κάθε λογής συστημικών και εξωσυστημικών παραγόντων, από ιδεολογικές και πολιτικές αντιθέσεις, από την κοινωνική και οικονομική υστέρηση, από την διάχυση της ισλαμικής τρομοκρατίας.

Το Κέντρο Μελέτης Μεσογειακής – Μεσανατολικής Πολιτικής και Πολιτισμού αναρτά κάθε δίμηνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kemmep.gr σειρά επίκαιρων αναλύσεων για τα μεγάλα προβλήματα της Μεσογείου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, παρουσιάζει θέματα που αφορούν την θρησκεία και τον πολιτισμό, καθώς επίσης και μεταφράσεις από άρθρα εφημερίδων χωρών της περιοχής. Παράλληλα, συμμετέχει σε επιστημονικές εκδηλώσεις, ομιλίες και διαλέξεις και έχει την επιστημονική ευθύνη του ετήσιου φοιτητικού Συνεδρίου του ΤΜΣ, δηλαδή του Mare Nostrum.

Βιβή Κεφαλά
Kαθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων στην Μέση Ανατολή, Tμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Διευθύντρια του ΚΕ.Μ.ΜΕ.Π.Π.
Επιστημονική υπεύθυνη του Mare Nostrum.